W arkuszach kalkulacyjnym występuje wiele metod wyszukiwania danych. Najprostszą z nich jest oczywiście kombinacja klawiszy CTRL+F, jednak nie zawsze jest to dobra i „elegancka” metoda – nie da się jej zmodyfikować tak, by przeszukać tylko wybrany fragment arkusza. W poniższym artykule chciałabym przedstawić funkcję WYSZUKAJ.PIONOWO, która niweluje ten problem.

Funkcja WYSZUKAJ.PIONOWO

Wyszukuje wartość w skrajnej lewej kolumnie tablicy, a następnie zwraca wartość w tym samym wierszu innej kolumny określonej w tablicy. Składnia tej funkcji wygląda następująco : WYSZUKAJ.PIONOWO(odniesienie;tablica;nr_kolumny;kolumna)

  • ‘Odniesienie’ to zawartość danej komórki którą będziemy wyszukiwać w arkuszu
  • ‘Tablica’ to obszar w którym będziemy szukać naszej komórki. Tablica musi zawierać co najmniej 2 kolumny danych.
  • ‘Nr kolumny’ to numer kolumny w tablicy, z której ma pochodzić pasująca wartość. Nr_kolumny o wartości 1 zwraca wartość z pierwszej kolumny tablicy określonej przez argument tablica; nr_kolumny o wartości 2 zwraca wartość z drugiej kolumny tablicy określonej przez argument tablica itd.
  • ‘Kolumna’ to wartość logiczna określająca, czy funkcja WYSZUKAJ.PIONOWO ma znaleźć dokładne czy przybliżone dopasowanie. Jeśli argument to PRAWDA to funkcja zwraca przybliżony wynik wyszukania. FAŁSZ oznacza że wynik przeszukiwania będzie dokładny.

Działanie tej funkcji najlepiej przedstawić na prostym przykładzie. Przed przystąpieniem do pracy proponuję przygotować nowy arkusz z przykładowymi danymi:

‘Numer przedmiotu’ to numer który będziemy wyszukiwać z naszej tabeli danych. W komórce ‘Wyszukaj’ będziemy wpisywać naszą formułę. Do wyszukania wybieram numer 148, który wpisujemy w odpowiednią komórkę. Następnie zaczynamy wpisywanie naszej formuły:

Program od razu podpowiada nam, jak powinno wyglądać „ciało” naszej funkcji – będziemy postępować wg jego instrukcji. Na początku wybieramy komórkę z danymi, które będziemy wyszukiwać (w naszym przypadku jest to B2). Następnie zaznaczamy obszar naszej tabeli, w której będziemy szukać wyniku:

Wybieramy numer kolumny tabeli, z której będzie pobrany wynik naszego wyszukiwania oraz podajemy parametr FAŁSZ (ponieważ chcemy wyszukać dokładną wartość).

Po wciśnięciu klawisza Enter, funkcja wykona się i w wybranej przez nas komórce pojawi się wynik. Numerowi 148 wg tabeli przyporządkowany jest Przedmiot 4 – wszystko zadziałało poprawnie.

Zuzanna Duszak

Napisz komentarz