Excel oferuje wiele narzędzi ułatwiających działania na datach. Jednym z nich jest funkcja DATA.RÓŻNICA, pozwalająca w prosty sposób obliczyć, ile dni, miesięcy czy lat minęło między dwoma datami.

Składnia funkcji: DATA.RÓŻNICA(data_początkowa;data_końcowa;jednostka)

Pierwsze dwa argumenty funkcji to daty, których różnicę chcemy obliczyć. Możemy wprowadzać je na różne sposoby – na przykład wpisując datę w cudzysłowie („2011-10-18”, „18 paź 2011”, „18-10-2011”), używając do jej uzyskania funkcji (DZIŚ(), DATA(2011;10;18) bądź odwołując się do innej komórki.

Argument jednostka określa rodzaj różnicy między datami. „y” oznacza lata, „m” – miesiące, „d” – dni. Możliwe jest również określenie jednostki jako „ym” – różnica miesięcy (lata ignorowane), „yd” – różnica dni (lata ignorowane) i „md” – różnica dni (lata i miesiące ignorowane). Pamiętajmy, że argument jednostka podajemy zawsze w cudzysłowie.

Sposób użycia funkcji przedstawimy na poniższym przykładzie:

W komórce B1 za pomocą funkcji DATA wpisujemy datę urodzenia. W kolejnych komórkach wpisujemy funkcję DATA.RÓŻNICA, jako datę początkową wybierając datę urodzenia, a za datę końcową przyjmując dzisiejszą (uzyskaną przez funkcję DZIŚ()). Jednostkę zmieniamy zależnie od kontekstu, na przykład aby obliczyć liczbę pełnych miesięcy, jakie upłynęły od naszych ostatnich urodzin, wybieramy jednostkę „ym” – a więc ignorującą lata, czyli w praktyce obliczającą liczbę pełnych miesięcy pomiędzy naszą ostatnią rocznicą urodzin a dzisiaj.

Wyniki formuł przedstawione są poniżej:

Magdalena Nowak

Napisz komentarz