Przejdź do treści

Abyć mieć wszystko pod kontrolą – funkcje matematyczne w Excelu

16/05/2016 | Excel Tutoriale

W Excelu istnieje bardzo dużo rozmaitych funkcji matematycznych. W artykule postaram się przedstawić te najpopularniejsze i najczęściej używane.

SUMA

Funkcję tą stosujemy gdy chcemy dodać liczby nie znajdujące się w ciągłym wierszu bądź kolumnie. W pustej komórce (np. pod kolumną danych liczb) zaczynamy wpisywać formułę:

Nie wychodząc z komórki z naszą formułą zaznaczamy myszką liczby które chcemy dodać np. od komórki B1 do B9 (adresy komórek oddzielamy dwukropkiem). Następnie zamykamy nawias funkcji i wciskamy enter. Suma jest już policzona.

Sumować możemy też liczby znajdujące się w komórkach rozsianych po całym arkuszu. W tym celu, zamiast zaznaczać kolumnę liczb, przytrzymujemy klawisz CTRL i klikamy interesujące nas komórki.

ILOCZYN

Funkcję ILOCZYN stosuje się gdy chcemy pomnożyć liczby znajdujące się w różnych komórkach. Działamy tak samo jak w przypadku powyższego przykładu, zastępując formułę SUMA formułą ILOCZYN.

POTĘGA

Funkcja POTĘGA to bardzo ciekawe i ułatwiające życie narzędzie. Polega na podniesieniu do dowolnej potęgi daną wybraną liczbę.

W pustym polu zaczynamy wpisywanie formuły =POTĘGA( … . Pierwszym składnikiem tej formuły jest liczba, którą będziemy chcieli podnieść do potęgi. Zaznaczamy ją poprzez np. kliknięcie na nią myszką w arkuszu. Drugim składnikiem jest liczba, która stanowić będzie potęgę. Możemy ją wpisać z klawiatury. Na końcu standardowo wciskamy ENTER.

Alternatywnie potęgę można obliczyć w ten sposób. Aby obliczyć, ale jest 3 do potęgi 5 wpisujemy: 3^5.

Znak ^ jest widoczny na klawiaturze komputera przy klawiszu z cyfrą 6.

ŚREDNIA ARYTMETYCZNA

W Excelu możemy w bardzo łatwy sposób policzyć średnią z danych liczb. Postępujemy tak samo jak w przypadku formuły SUMA i ILOCZYN. Zaczynamy do wpisania odpowiedniej formuły w puste okienko arkusza: =ŚREDNIA(… . Następnie zaznaczamy kolumnę liczb, z której chcemy wyznaczyć średnią.