Przejdź do treści

Adresowanie komórek – względne, bezwzględne i mieszane

17/05/2017 | Excel Tutoriale

W Microsoft Excel wyróżniamy kilka rodzajów adresowania: względne, mieszane, bezwzględne i wielowymiarowe. W tym artykule skupimy się na adresowaniu jednowymiarowym, czyli adresowaniu samej komórki. W adresowaniu wielowymiarowym adresujemy także do arkusza i skoroszytu.

Adresowanie komórki można zrobić na 3 sposoby, jak w tytule artykułu.

Na końcu artykuły możesz pobrać plik z opisywanymi przykładami

Adresowanie względne

Adresowanie względne jest najprostsze. To po prostu zwykłe odniesienie do komórek „bez cudowania” 🙂 Adresem względnym będzie np. A10, B15, G77 itd.

Przykład

W komórce D2 wpisz formułę =B2*C2 i zatwierdź enterem. Następnie skopiuj zawartość komórki w dół, aby ustawić formuły dla pozostałych pozycji. W ten sposób dla każdego wiersza ustawisz prawidłową formułę mnożenia odpowiedniej komórki z kolumny B przez komórkę z kolumny C.

Dzięki temu nie musisz pisać formuły dla każdego wiersza oddzielnie. Aby skopiować formułę z komórki D2 na pozostałe, to ustaw kursor myszki w dolnym prawym rogu tej komórki, aby pojawił się czarny cienki krzyżyk. Następnie przeciągnij ten kursor na dół lub kliknij szybko dwukrotnie.

Adresowanie mieszane

Adresowanie mieszane jest najtrudniejsze do zrozumienia. Używamy tu tylko jednego znaku $, przed literą lub przed liczbą, np.

A$1 lub $A1

Położenie znaku $ jest zależne od sytuacji. Rozpatrzmy 2 sytuacje.

Stosowanie dolara oznacza blokowanie. Jeśli użyjesz $ przed literą, to blokujesz kolumnę. Jeśli użyjesz znaku $ przed liczbą, to blokujesz wiersz.

Adresowanie mieszane – blokowanie wierszy

Aby zablokować wiersz należy wstawić znak $ przed liczbą, gdyż liczba oznacza konkretny wiersz.

Jak to rozumiem? 🙂

1. Załóżmy taką sytuację: tworzymy tabliczkę mnożenia i mnożymy w każdym wierszy 2 liczby przez siebie.

 

 

2. Generalnie to trochę łopatologicznie pisać wszędzie w kolumnie B cyfrę 8. Postanawiam zatem skasować wszystkie „ósemki” bez pierwszej, aby mnożyć wszystkie liczby z kolumny A przez „ósemkę” w komórce B1.

3. Ojej, co się stało ?! Wyniki w kolumnie C zniknęły! Stało się tak, gdyż pusta komórka oznacza zero, więc jakakolwiek liczba pomnożone przez 0 daje 0. Zobacz na adresowanie – jest bez zmian: A5 * B5 wynosi 0.

4. Co zrobić, aby zamiast formuły A5 * B5 było A5 * B1? No właśnie, aby podczas kopiowania formuły z komórki C1 na pozostałe wiersze, zawsze było B1, to „jedynkę” trzeba poprzedzić „dolarem”, czyli zablokować wiersz. Wtedy podczas kopiowania formuły adresowanie do komórki z „ósemką” nie zmieni swojego wiersza, bo będzie zablokowany. Zatem trzeba we formułe w komórce C1 użyć B$1.

5. Zmieniamy zatem formułę w komórce C1 na A1*B$1 i kopiujemy ponownie formułę na pozostałe wiersze.

 

Adresowanie mieszane – blokowanie kolumny

W tej sytuacji działamy analogicznie, jak poprzednio. Tym razem formuły będziemy kopiować na prawo. Znak $ będziemy wstawiać zatem przed literą, która blokuje zmianę kolumny.

Adresowanie bezwzględne

W adresowaniu bezwzględnym używamy znaku $ zarówno przez literą, jak i liczbą. Wtedy przy adresowaniu blokujemy zarówno wiersz, jak i kolumnę.

Przykład

W centrum arkusza wpisuję cyfrę 5. Następnie w komórkach dookoła niej chcę wstawić formuły mnożenia jakieś liczby przez 5. Aby to zadziałało to muszę w adresowaniu komórki wstawić znak $ zarówno przed liczbą, jak i literą, gdyż będziemy mieć do czynienia ze zmianą wiersza i/lub kolumny.

 

Dla ambitnych – popularne zadanie – tabliczka mnożenia

Najlepszym ćwiczeniem na adresowanie mieszane jest tabliczka mnożenia. Celem zadanie jest to, aby w komórce B2 wpisać jedną jedyną 🙂 formułę mnożenia, która po „przeciągnięciu” w prawo i w dół da prawdziwe wyniki.

Sprawdź swoje umiejętności! A potem porównaj swój wynik z rozwiązaniem dostępnym w poniższym pliku.

Pobierz tutaj plik XLSX z zadaniami omawianymi w tym artykule.