Przejdź do treści

Import danych z pliku tekstowego CSV i TXT

18/04/2016 | Excel Tutoriale

Za pomocą programu Excel mamy możliwość importowania do arkusza kalkulacyjnego danych zapisanych w pliku tekstowym. W niniejszym poradniku przedstawimy to na przykładzie Excela w wersji z 2013.

W celu przeniesienia do arkusza kalkulacyjnego programu Excel danych pochodzących innego systemu, dane tabelaryczne można zapisać w pliku tekstowym. W tym celu powstał specjalny format pliku CSV (ang. Comma Separated Values, pol. Wartości rozdzielone przecinkami). Dane w nim zapisane można edytować za pomocą najprostszego edytora tekstu, co można wykorzystać do tworzenia arkusza danych np. za pomocą programu Notatnik. Służy do tego prosta składnia: kolejne wiersze tekstu odpowiadają poszczególnym wierszom tabeli, w każdym wierszu kolejne wartości rozdzielone są separatorami. Dane tabelaryczne w mające znaleźć się w 6 wierszach i 3 kolumnach można zapisać następująco:

imię;nazwisko;telefon
jan;kowalski;2222222
danuta;rogalińska;785126998
zbigniew;milewczuk;669447649
anna;piekarska;887445962
kasia;alicja;666666666

Zamiast średnika jako separatora danych można użyć innego znaku – przecinka (zgodnie z nazwą formatu) lub tabulatora. W systemach z polskimi ustawieniami regionalnymi najlepiej nie używać przecinka (o tym z jakiego powodu zostanie wyjaśnione w dalszej części poradnika).

Jak poprawnie zaimportować dane z pliku CSV

Plik zapisany w formacie CSV ma tę zaletę, że można go bezpośrednio otworzyć programem Excel. Trzeba jednak zwrócić uwagę na znak separatora. Jak już wspomniano nie powinno się używać w tym celu przecinka, lecz średnik. Ponieważ w Polsce przecinek jest używany jako separator dziesiętny, przy polskich ustawieniach regionalnych przecinek zastosowany jako separator danych spowoduje niepoprawny odczyt, nawet wtedy, gdy nie mamy wśród danych ułamków dziesiętnych. W takiej sytuacji można zastosować drugi sposób opisany poniżej.

Jak zaimportować dane z dowolnego pliku tekstowego

Za pomocą programu Excel możemy pobierać do arkusza kalkulacyjnego także dane ze zwykłego pliku tekstowego w standardowym formacie TXT. Nie jest zatem konieczne zapisywanie pliku w formacie CSV.

Aby zaimportować dane z dowolnego pliku tekstowego należy na karcie Dane kliknąć opcję Z tekstu, a następnie wybrać plik tekstowy.

excel-import-pliku-csv-1

W pierwszym oknie kreatora importu wybieramy typ pliku (Rozdzielany), kodowanie (dla języka polskiego Środkowoeuropejski albo UTF-8), ewentualnie numer wiersza od którego rozpoczynamy import i klikamy dalej.

excel-import-pliku-csv-2

W kolejnym oknie wybieramy znak separatora – jak widać może nim być dowolny znak. W dolnej części okna znajduje się podgląd danych, na którym możemy zobaczyć, czy dane z pliku zostaną zaimportowane poprawnie.

excel-import-pliku-csv-3

W ostatnim oknie kreatora możemy wskazać rodzaje danych znajdujące się w kolejnych kolumnach tabeli lub też pominąć wybrane kolumny.

excel-import-pliku-csv-4

Po zakończeniu działania kreatora dane zostaną wprowadzone do arkusza kalkulacyjnego.

excel-import-pliku-csv-5