Przejdź do treści

Wartości – najważniejszy przycisk na pulpicie firmy, odc. 1

19/02/2016 | Kariera, praca, rozwój

Jakość obsługi klienta ciągle jest źle rozumiana. Wielu właścicieli firm nie dostrzega powiązania ‘przyczyna – skutek’ w kontekście ‘obsługa klienta – zwiększenie sprzedaży’. Tymczasem świetną jakość obsługi tworzy odpowiedni system wartości. Ludzie nie kupują produktów, ale to, co za nimi stoi. W dzisiejszych czasach warto poznać swój system wartości i, co więcej, wartości innych pracowników, by nie oceniać zbyt pochopnie, by nie zgubić się w ocenie możliwości.

7:46-10:05, Pendolino na linii Kraków Główny – Warszawa Centralna. Taxi na ulicę XXX. Międzynarodowa firma XXX. Wyjeżdża na 8. piętro, podąża dynamicznym krokiem. W sekretariacie na ścianie 6 różnych zegarów odliczających czas w zależności od kraju. Tuż obok dostrzega przeszkloną, elegancką antyramę. Hasło „Jeden obraz wart jest 1000 słów” – ten naprawdę jest. Sprawdza się, przyciąga jej wzrok. Podchodzi bliżej. Oprócz obrazu dostrzega także słowa: odpowiedzialność, rozwój, ludzie, energia, niezawodność. Napędzamy przyszłość. Czy oby na pewno?

Nie ocenia. Obserwuje, zadaje pytania. Pytania otwierają drzwi.

Small talk z przedstawicielem kadry zarządzającej a następnie spotkanie coacha z pracownikami firmy XXX. Coach pyta grupę pracowników: „Jakimi wartościami kieruje się firma, w której pracujecie”? Cisza. Niezręczna. Ale w procesie coachingu cisza to złoto. W tle żartobliwa odpowiedź jednego z uśmiechniętych od ucha do ucha pracowników: „Bóg, honor, ojczyzna”. Atmosfera się rozluźnia. Poczucie humoru zazwyczaj dobrze amortyzuje życiowe wstrząsy.

Na co dzień nie zastanawiamy się jakimi wartościami sami się kierujemy w życiu, a co dopiero firma, w której pracujemy.

Dom bez fundamentów. Ogród na słabej glebie. Bez nawozu. Drzewa pozbawione korzeni. Kariera zawodowa bez solidnego gruntu. Firma bez wartości. Dom pewnego dnia może się zawalić. Rośliny w ogrodzie mogą uschnąć, drzewo po prostu umrze, pracownik wypali się zawodowo a firma? Firma może upaść.

Wartości. O co w zasadzie chodzi? Jaki mają wpływ na firmę? Pracę zawodową? W ilu firmach widzieliście wywieszone gdzieś w pięknie zdobionych antyramach wartości. Ilu pracowników potrafi świadomie je wymienić? Puste frazesy czy faktyczne zasady, jakimi kieruje się firma, właściciele, pracownicy? Nawet jeżeli te wartości wiszą na ścianie, to muszą być prawdziwe, nie tylko głoszone. Głównym celem firmy jest dbać, by były doświadczalne przez pracowników. Wartości odkrywają bardzo dużą rolę w firmach/organizacjach. Niestety wiele firm nie rozumie zupełnie pojęcia. Niestety coraz więcej firm obserwuje nieprzyjemne skutki „rzucania słów na wiatr”.

Inteligentna emocjonalnie organizacja to taka, która daje swoim pracownikom poczucie uczestnictwa w procesie tworzenia systemu wartości. Wspólnie wypracowany, a nie narzucony z góry, system wartości udrożnia przepływ energii na wszystkich szczeblach organizacji. Tego typu firmy mają jasno wyznaczony zestaw wartości, którymi żyją ich pracownicy i których doświadczają ich klienci. Szanowane są również wartości poszczególnych jednostek.

sylwia-luckiewicz
Sylwia Łuckiewicz, coach – autorka artykułu

Dlaczego odkrycie wartości jest tak ważne?

  1. Wartości a ich lokalizacja

Nasze wartości, przekonania, nastawienia są zlokalizowane w emocjonalnej, nieświadomej części mózgu. Odkrycia neurobiologii zrewolucjonizowały podejście do zarządzania. Mózg myślący, to ten, dzięki któremu możemy planować, posługiwać się językiem, myśleć strategicznie, liczyć, rozważać różne opcje. Reasumując, możemy być racjonalni. Jednak ten mózg nie odgrywa kluczowej roli w sposobie naszego myślenia. Dominującą część naszego mózgu stanowi mózg limbiczny. To on pracuje poza naszą świadomością. To on rządzi naszymi decyzjami.

Ciekawostką jest to, że w każdej sekundzie w naszym mózgu emocjonalnym jest aktywnych nawet 6 miliardów komórek nerwowych, a w mózgu limbicznym liczba ta jest zaskakująco mała, wynosi zaledwie 100 pobudzonych neuronów. Skoro mózg emocjonalny jest aż tak aktywny oznacza, że warto zweryfikować, co się w nim znajduje. A znajdują się w nim wartości. Większość osób jest tego nieświadoma i tam pozostawia je na zawsze. Świadomość daje nam władzę. Fundamenty. Korzenie. Nawóz. Są tak samo ważne, jak zrozumienie swoich wartości. Istnieje prawdopodobieństwo, że zrozumienie swojego zestawu wartości przyczyni się do jeszcze lepszego zrozumienia siebie, swoich zachowań i działań. Stąd Brain Coaching – bo każda zmiana zaczyna się w głowie. Wartości to najważniejszy przycisk na ciele jednostki czy też na pulpicie firmy. To magiczny guzik, który nas motywuje lub demotywuje, który decyduje często nieświadomie, o tym dlaczego coś robimy lub tego nie robimy.

  1. Wartości a przyszłość

Wartości firmowe to zestaw zasad, którymi posługują się pracownicy. Kreowanie wartości firmy do kluczowy cel zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem. Wartości mają wpływ na to, w którym kierunku idzie firma. Mają one wpływ w procesie tworzenia prężnego, solidnie rozwijającego się miejsca pracy. Co za tym idzie, mają wpływ na przychody firmy.

  1. Wartości a podejmowanie decyzji

Prezes, szef, kierownik – nie wie jaką podjąć decyzję. Wartości są też jednym z najlepszych narzędzi do podejmowania decyzji. Kiedy szef ma podjąć ważną decyzję analizuje wartości firmy i upewnia się, że działa zgodnie z nimi. Zatem znajomość wartości firmowych jest kluczem do szybkiego i bezstresowego podejmowania decyzji. Poza znajomością wartości bardzo ważna jest ich hierarchia. To ona ma wpływ na to, na czym skupić naszą uwagę.

  1. Wartości a motywacja

Wartości to motywatory. Wewnętrzne. Najsilniejsze. Osobiste. Wewnętrzne, bo pochodzą z tego, co w środku. Potrzeby robienia czegoś ważnego, poczucia kontroli nad swoim życiem, wychodzenia poza własne potrzeby, maksymalne wykorzystanie swoich możliwości, praca dla pasji. Ta forma motywacji jest wielokrotnie silniejsza niż zewnętrzna. Ku zdziwieniu, organizacje wciąż zakładają zupełnie coś odmiennego. Że to właśnie zewnętrzne motywatory najbardziej wpływają na pracowników: pieniądze, status, samochód, laptop służbowy. Wpływają, ale na krótką metę.

Obecnie na rynku pracy mamy do czynienia z trzema nie mogącymi się wzajemnie zrozumieć generacjami: baby boomers (urodzeni w latach 1945-1964), X (urodzeni w latach 1965-1979) i Y (urodzeni w latach 1980-1997). Każda generacja reprezentuje inne podejście do pracy, wyznaje inne zasady, ma odmienny system wyznaczania priorytetów, inny system motywacji. Baby boom ceni sobie stałość i stabilność w miejscu pracy. Dla pokolenia Y kluczowy jest rozwój osobisty, nieustanna potrzeba zmian. Zmiana pracy jest dla nich naturalnym procesem. Istnieje zatem duże prawdopodobieństwo, że każda generacja ma odmienny, charakterystyczny system wartości, który wpływa na motywację. Warto go zbadać, akceptować. Żeby motywować drugiego człowieka warto najpierw wiedzieć, co go napędza do pracy.

  1. Wartości osobiste a wartości firmowe

Na co dzień w życiu kierujemy się kilkoma wartościami, które są dla nas bardzo ważne. Wartości są niesamowicie ważne w kontekście pracy zawodowej, ponieważ spędzamy tam prawie połowę swojego życia. Jeżeli dokonamy jakiegoś wyboru np. pracy zawodowej, która jest w sposób diametralny niezgodna z naszymi wartościami i przekonaniami, będziemy czuć się źle w takim miejscu. Działanie niezgodne ze swoimi wartościami często wywołuje silne emocje. Emocje to stan znacznego poruszenia umysłu. Motywacja często definiowana jest jako emocja puszczona w ruch. Istnieje zatem prawdopodobieństwo, że pracownik sam się zmotywuje i najprawdopodobniej w końcu i tak z niej zrezygnuje z wielkim hukiem. Dlatego warto rozpoznać, jakimi kierujemy się w tej chwili wartościami w życiu prywatnym i zawodowym, i przed wyborem sprawdzić, która opcja jest w większym stopniu zgodna z naszymi wartościami. Jeżeli ludzie, którzy tworzą firmę, naprawdę znają jej wartości i utożsamiają się z nimi, wiedzą co jest naprawdę ważne dla firmy. Wówczas firma naprawdę koncentruje się na tym, co naprawdę ważne, zamiast marnować czas na rzeczy, ludzi, działania, które nie są priorytetem. Większość koncentruje się zbyt mocno na rzeczach, które powinni robić. Każda firma, każdy człowiek, ma swój własny system wartości, podobnie jak każdy ma swój zestaw DNA. To wartości sprawiają, że firma jest nowoczesna, innowacyjna, rozwija się, jest wyjątkowa, a pracownicy chcą w takiej firmie pracować. Gdy pracownicy działają w zgodzie ze swoimi wartościami, życie jest proste. Jeżeli pracownicy pracują w firmie, ale nie działają zgodnie z wyznawanymi przez siebie wartościami, mogą czuć się rozczarowani, zestresowani, a nawet, w ekstremalnych przypadkach, może to odbić się na ich zdrowiu. Praca zgodnie z wyznawanym systemem wartości przekłada się na motywację pracowników, satysfakcję, kreatywność, otwartość, zadowolenie i radość z tego co robimy.

  1. Wartości a ograniczające przekonania

Wyróżniamy dwa rodzaje przekonań. Wzmacniające i osłabiające. Wyłanianie wartości jest bardzo pomocne przy zmianie przekonań. Przekonania zawsze zabezpieczają jakąś wartość. Praca na głębszym poziomie – poziomie wartości, może być pomocna przy tworzeniu nowych przekonań wzmacniających.

  1. Wartości a jakość obsługi i sprzedaż

Jakość obsługi klienta ciągle jest źle rozumiana. Wielu właścicieli firm nie dostrzega powiązania ‘przyczyna – skutek’ w kontekście ‘obsługa klienta – zwiększenie sprzedaży’, utrzymanie dotychczasowych klientów, wzrost świadomości marki, przekaz marketingowy. Tymczasem świetną jakość obsługi tworzy odpowiedni system wartości. Ludzie nie kupują produktów, ale to, co za nimi stoi – odpowiedni system wartości. Ludzie pracują latami w firmach, za którymi stoi odpowiedni system wartości.

Coaching – praca na wartościach

Coraz częściej adaptuje się na polskim rynku. W ostatnich latach w wielu firmach i korporacjach stał się podstawowym narzędziem rozwoju. Coach to osoba, która budując kulturę coachingu w firmie, zacznie pracę od głębszych poziomów niż zachowania. To praca u podstaw ma największą moc i wpływ na to, co najważniejsze. Coaching jest procesem, który dotyka w pewnym momencie kwestii wartości. Praca na wartościach daje możliwość głębokiego wglądu w siebie, ustalenia co dla firmy, pracowników faktycznie jest ważne. A co za tym idzie firma jest w stanie wyznaczyć strategiczne dla siebie cele zgodne z wartościami. Proces coachingu bez dotarcia do wartości jest oczywiście realny, ale może być bardzo płytki, a zmiany, które zajdą w firmie, mogą być nietrwałe. To, co kluczowe, daje gwarancję trwałych rezultatów.

Jeżeli firma chce owoców, musi skupić się na korzeniach. Większość firm jest jeszcze nieświadoma i koncentruje się na owocach. W coachingu jest taka złota zasada „to, co niewidoczne tworzy to, co widoczne”. Ważny jest wewnętrzny charakter, spójność. Zasada jest tak prosta, że większość jej nie dostrzega. Firmę tworzą ludzie. Jeżeli pracownicy będą świadomi, co więcej – przekonani, że za działaniem firmy stoi coś więcej niż tylko pieniądze, będzie chciało im się pracować.

Najmniejszy krok naprzód, praca u podstaw, może zacząć największą podróż. To wartości sprawiają, że firma jest wyjątkowa. To wartości kształtują prawdziwą kulturę biznesu. Dzięki życiu zgodnie z wartościami możemy się samorealizować, spełniać i budować dobre relacje z innymi ludźmi. Różnica między prężnie działającymi firmami a całą resztą jest taka, że te pierwsze aktywnie tworzą firmę w zgodzie z wartościami.

W dzisiejszych czasach: globalizacji, zmian demograficznych, postępującej integracji europejskiej, migracji, wpływu Internetu, natychmiastowej komunikacji, niezliczonej ilości opcji w zakresie życia zawodowego, realizacji swoich pasji – warto poznać swój system wartości i, co więcej, wartości innych pracowników, by nie oceniać zbyt pochopnie, by nie zgubić się w ocenie możliwości.

Szybko, jasno i na temat

Najpierw odkrywaj wartości. Świadomość daje władzę, a przede wszystkim zrozumienie samego siebie. Porządkuj hierarchię w różnych kontekstach. Żyj w zgodzie z wartościami. Podejmuj decyzje, wyznaczaj cele zgodne z systemem wartości. Akceptuj odmienność ludzi, którzy mają inne kompasy moralne. Realizuj się, spełniaj. Kontroluj swoje życie . Opłaca się żyć w zgodzie ze swoim wartościami. Naprawdę się opłaca!

„Miejscem gdzie masz najwięcej do zrobienia, jesteś Ty sam” – Kurt Tepperwein

Satysfakcjonujących związków biznesowych, partnerskich, przyjacielskich, Wszystkim!