Excel Tutoriale

Tutoriale do Microsoft Excel, czyli artykuły, w których krok po kroku omawiamy, jak działa dana funkcja czy narzędzie w Excelu. W niektórych tutorialach możesz pobrać plik Excela z omawianym zadaniem.

Niestandardowe listy wypełnienia – utwórz swoje wzorce danych

10/04/2016

Jeśli często wykorzystujesz w pracy zestaw jakiś danych, a nie chcesz za każdym razem szukać ich zapisanych w jakimś innym pliku, skorzystaj z niestandardowych list, które będą przechowywane w pamięci programu Microsoft Excel.

CZYTAJ

Funkcja FV – obliczanie wartości inwestycji

04/01/2012

Dzięki tej funkcji i stałych danych tj. stopie procentowej oraz stałych płatnościach jesteśmy w stanie obliczyć wartość przyszłej inwestycji, jaką mamy w planie zrealizować. Formułę zoobrazuje poniższy rysunek. Funkcja jak wyżej widać jest bardzo prosta w użyciu, składa się z następujących elementów: – Rate – stopy procentowej rocznej; roczną stopę procentową dzielimy, przez 12, ponieważ […]

CZYTAJ

Funkcja zlicz puste – CountBlank

03/01/2012

Funkcja ta zlicza wszystkie puste komórki w podanym zakresie. Przykładowo mamy grafik pracownika na dany okres. Chcemy bardzo szybko sprawdzić ile dni wolnego będzie miał w danym miesiącu tygodniu… Możemy to sprawdzić wpisując nieskomplikowaną formułę CountBlank(), a w nawiasie zakres danych do sprawdzenia. Jak widać na rysunku podany pracownik z grafikiem jak wyżej będzie miał […]

CZYTAJ

Poprawność danych na przykładzie elektronicznego arkusza ocen studentów

03/01/2012

W przykładzie będzie przedstawione jak wprowadzić ograniczenia danych wpisywanych do komórek oraz dowiemy się jak stworzyć komunikaty wejściowe oraz komunikaty o błędzie.   Poprawność danych w arkuszu ocen to podstawowa rzecz. Przykładowy arkusz ocen przedstawia rysunek poniżej. Dane wstawiane do poszczególnych komórek dotyczące ocen powinny być wypełniane prawidłowo, dopilnujemy tego tworząc ograniczenia w arkuszu. Wszystkie […]

CZYTAJ

Funkcja DB – obliczanie amortyzacji środka trwałego

31/12/2011

Funkcje w Excel są bardzo przydatne dla osób, które prowadzą działalność gospodarczą, jeżeli osoby te posiadają na wyposażeniu środki trwałe mogą za pomocą funkcji DB obliczyć amortyzacje metodą w tym przypadku równomiernie malejącego salda. Kupiliśmy przykładowo samochód do celów służbowych za kwotę 150 000zł. Obliczymy jego amortyzacje w/w funkcją. Obrazek przedstawia jak powinien wyglądać arkusz z […]

CZYTAJ

Edycja makra

30/12/2011

W jednym z ostatnich poradników przedstawiony został najprostszy sposób tworzenia makra w programie Excel. Kontynuując ten temat, w dzisiejszym poradniku pokażemy jak można zmodyfikować utworzone wcześniej makro. Jak już wiemy, makra możemy tworzyć przez zapisanie kolejnych czynności, które chcemy wykonać. Możemy np. automatycznie tworzyć sformatowane tabele, jak w przytaczanym już wcześniej przykładzie. Makra w Excelu […]

CZYTAJ

Funkcja PMT i jej możliwości

30/12/2011

W dzisiejszych czasach większość z nas posiada kredyt. Jednak czy w momencie jego brania kalkulowaliście sobie wszystkie „ZA” i „PRZECIW”? Funkcja ta pozwala również na obliczenie ile lat trzeba oszczędzać na np 30 000zł. Funkcja PMT pozwala na obliczenie spłaty pożyczki. W powyższym obrazku została przybliżona składnia zapytania o ratę, pożyczki w wysokości 10 000zł, którą chcemy […]

CZYTAJ

Zmiana liczb dziesiętnych na binarne, szesnastkowe

29/12/2011

Czasem początkujący programista, administrator potrzebuje informacji na temat zmiany liczb, jaki dana liczba ma odpowiednik binarny bądź szesnastkowy. Formuła użyta w tym przykładzie pokaże jak w prosty sposób przyśpieszyć proces zmiany tych liczb. Rysunek poniżej zobrazuje nam wszystko. Mamy od lewej strony liczby dziesiętne dalej w kolejnej kolumnie chcemy, aby liczba z lewej była w […]

CZYTAJ

Wczytywanie plików tekstowych do arkusza kalkulacyjnego

29/12/2011

W poniższym przykładzie zostanie opisany sposób na importowanie danych z pliku tekstowego do arkusza kalkulacyjnego EXCEL. Przystępujemy do przygotowania pliku ZASOBY.TXT, będą znajdować się w nim dane, które chcemy importować do naszego arkusza. Tak przygotowany dokument możemy teraz wczytać. Klikamy w MENU na zakładkę DATA, następnie jak na poniższym obrazku From Text. Otworzy nam się […]

CZYTAJ

Tworzenie formuł tablicowych

02/12/2011

Formuły tablicowe pozwalają na szybkie wykonywanie skomplikowanych obliczeń. Z użyciem formuły tablicowej możemy na przykład łatwo policzyć sumę iloczynów komórek z dwóch kolumn. Aby wykonać takie działanie w sposób tradycyjny, musielibyśmy oddzielnie obliczyć iloczyn komórek dla każdego wiersza, a następnie zsumować iloczyny. Możemy jednak obliczyć sumę iloczynów prościej za pomocą następującej formuły tablicowej. W dowolnej […]

CZYTAJ

Dopasuj szkolenie do siebie!

Możesz zakupić dowolną liczbę godzin szkolenia online z Excela i e-marketingu i wskazać, których punktów programu szkolenia chcesz się uczyć.

Excel tutoriale z plikiem do pobrania

 • „JEŻELI” – przydatna funkcja w arkuszu kalkulacyjnym
 • Adresowanie komórek – względne, bezwzględne i mieszane
 • Funkcja wyszukaj.pionowo – łączenie danych z różnych źródeł
 • Wyznaczanie funkcji trendu na podstawie wykresu danych
 • Najnowsze komentarze o Excelu

  Wyznaczanie funkcji trendu na podstawie wykresu danych
  w jednej komurce mam rok a w drugiej płeć =LICZ.WARUNKI(B4:B106;”2021”;C4:C106;”K″) cze żeby mi policzył kobiety z roku 2021 ale dostaje dane że jest pusto
  20/02/2021

  Wyznaczanie funkcji trendu na podstawie wykresu danych
  przyda się na kolokwium
  19/01/2021

  Wyznaczanie funkcji trendu na podstawie wykresu danych
  części do 5 zł = 15 zł części do 10 zł = 20 zł części do 20 z k = 40 zł do 30 zł = 50 zł do 40...
  15/01/2021

  Wyznaczanie funkcji trendu na podstawie wykresu danych
  Ukryłeś kolumny skrótem: Ctrl + 0 odkrywa kolumny skrót: Ctrl + Shift + 0 To samo dla wierszy - ukrywa: Ctrl + 9 odkrywa Ctrl + Shift + 9
  29/12/2020

  Wyznaczanie funkcji trendu na podstawie wykresu danych
  Czy w funkcji IF, warunkiem do spełnienia może być to, że tekst zawiera określoną lirerę lub cyfrę? Czy można wówczas użyć gwiazdek np *rz* aby dostać wyrazy z rz w...
  28/12/2020

  Wyznaczanie funkcji trendu na podstawie wykresu danych
  W sytuacji, że mamy 150 rekordów w jednej tabeli, które chcemy znaleźć w drugiej tabeli liczącej 10 000 rekordów, ale z tej drugiej tabeli chcę również pobrać dane w kolejnych...
  09/12/2020

  Wyznaczanie funkcji trendu na podstawie wykresu danych
  dzieki :D
  05/12/2020

  Terminy naszych szkoleń ›

  Wyszukiwarka