Kontakt

Stowarzyszenie „Absolwenci na walizkach”

NIP 7781472989 · REGON 301437729 · KRS 0000355768

jesteśmy instytucją szkoleniową: nr 2.12/00221/2017

adres do korespondencji: ul. abp. Z. S. Felińskiego 22/39, 31-236 Kraków

adres biura: musimy cię rozczarować – nie mamy biura – jesteśmy „absolwentami na walizkach” 🙂

mail: kontakt@absolwencinawalizkach.pl

telefon: 731 631 377

 

Zarząd Stowarzyszenia

Dariusz Grochocki – Prezes Zarządu

Marek Pacyna – Wiceprezes Zarządu