Ostatnia szansa na uzyskanie grantów z Narodowego Centrum Nauki

28/05/2012Różne Komentarze (1) Wrzuć na FB

Młodzi, kreatywni naukowcy z ambicjami mają szansę rozwinąć skrzydła dzięki Narodowemu Centrum Nauki w Krakowie, które 15 marca 2012 ogłosiło cztery nowe konkursy. Warto wziąć w nich udział, ponieważ stawka jest wysoka. Termin składania wniosków o dofinansowanie mija 15 czerwca bieżącego roku.

NCN zostało stworzone w celu wspierania działalności naukowej w obszarze badań podstawowych, czyli prac eksperymentalnych lub teoretycznych podejmowanych przede wszystkim w celu zdobycia nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów, bez nastawienia na praktyczne zastosowania ani użytkowanie. Główny podział obejmuje 3 dziedziny: nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce; ścisłe, techniczne oraz nauki o życiu, które zostały zróżnicowane na 25 dyscyplin. Młodzi, zdolni naukowcy parający się którąś z nich będą mogli wystartować w jednym z czterech przewidzianych dla nich konkursów.

Pierwszy OPUS 3 – pozwala na sfinansowanie projektów badawczych oraz zakup bądź wykonanie potrzebnej aparatury naukowo-badawczej. Drugi PRELUDIUM 3 – zorganizowany, aby opłacić projekty badawcze osobom podejmującym karierę naukową i nieposiadającym stopnia naukowego doktora. Trzecim konkursem jest SONATA 3 – ma na celu pokrycie kosztów projektów badawczych, których zamierzeniem jest stworzenie ponadprzeciętnego warsztatu naukowego. Skierowany do doktorów stawiających pierwsze kroki w karierze naukowej. Natomiast w ostatnim SONATA BIS I nagrodą jest opłacenie projektów badawczych, mających powołać nowy zespół naukowy. Może być realizowany przez osoby posiadające stopień lub tytuł naukowy. Przy czym uzyskanie stopnia naukowego doktora nie mogło nastąpić wcześniej niż 10 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

W ramach jednego projektu młodzi badacze mają szansę uzyskać milion złotych. Tak wysoki grant pozwoli zwycięzcy na organizację osobistego zespołu oraz warsztatu badawczego. Laureatów będzie niewielu, a środki uzyskane dzięki wygranej ułatwią wyraźny rozwój. Bardzo ważą informacją jest to, że w 2011 budżet Narodowego Centrum Nauki wynosił zaledwie 305 mln złotych. W tym roku jest już trzykrotnie wyższy. Natomiast w 2014 roku jego suma przekroczy miliard złotych i 20 % tej kwoty trafi do początkujących naukowców. To jest zdecydowanie wygrana, o którą należy walczyć do samego końca.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Komentarze

  • Łukasz pisze:

    Dobrze, że istnieje coś takiego dla młodych naukowców. Chyba każdy wie, że nie zawsze łatwo się jest przebić w dzisiejszych czasach, a tak dzięki konkursom NCN badacze mogą zaistnieć.