Plany pracodawców. Absolwenci do łopat?

08/11/2011Różne Komentarze (0) Wrzuć na FB

Od 08.10 do 15.11 tego roku Instytut Badawczy Randstat przeprowadził badanie reprezentatywne na temat planów pracodawców (CATI, N=300). Wynika z niego, że co 5. firma nie odczuła w owym czasie skutków recesji. Do redukcji etatów doszło w 22% przedsiębiorstwach. Natomiast w co 3. badanej firmie w ostatnim półroczu 2010 roku zwiększono zatrudnienie (33%). 43% pracodawców nie zmieniło poziomu zatrudniania.

Zatrudnienie

Poziom realizacji zatrudnienia uznano za wysoki. W tym samym roku co 3. pracodawca zatrudnił mniejszą niż zakładaną na 2010 rok liczbę pracowników (28%). Jednak większość, bo 68% pracodawców zatrudniło założoną wcześniej ilość. 4% nie zatrudniło żadnych nowych pracowników.

Plany pracodawców nie wyglądają już tak optymistycznie. Ponad połowa biorących udział w badaniu wskazała, że zatrudnienie w ich firmach nie ulegnie zmianie (55%). Zwiększenia zatrudnienia w ciągu najbliższych 6 miesięcy deklarowała niemal co 4 firma (13%). Recesji spodziewa się więcej, bo 13% badanych przedsiębiorstw. Oznacza to, że prawdopodobnie wzrośnie liczba osób planujących redukcję etatów.

Profil osoby zatrudnianej

Kim są osoby zatrudniane? To przede wszystkim technicy i robotnicy wykwalifikowani (56%), dalej robotnicy wykonujący proste prace fizyczne (29%), specjaliści z wyższym wykształceniem (25%), kadra kierownicza średniego szczebla (22%), na piątym miejscu plasują się inżynierowie (21%). Działami, w których najczęściej prognozuje się poszukiwanie nowych pracowników są produkcja (24%) i sprzedaż (12%).

Wynagrodzenia

W 31% badanych przedsiębiorstwach ogólny poziom wynagrodzeń w ciągu ostatnich 6 miesięcy od przeprowadzonego badania wzrósł. Bez zmian pozostał w 31% , poziom wynagrodzenia spadł w 4% firm . Wynika z tego, że 2 na 3 pracodawców nie zmieniło wynagrodzeń.

Ponadto niemal co 3 pracodawca planuje podwyżki (29%). (63%) w ciągu 6 miesięcy od badań nie planowało podniesienia wynagrodzeń. Jedynie 3% deklarowała obniżenie wynagrodzenia pracownikom.

Pracownicy tymczasowi

W obszarze zatrudnienia pracowników tymczasowych istnieje duży poziom niepewności przedsiębiorców. Przy czym rośnie liczba pracodawców planujących zwiększenie zatrudnienia tymczasowego (68% deklaruje takie postępowanie). W 9% przedsiębiorstw planuje się wzrost poziomu wynagrodzenia dla pracowników tymczasowych.

Odnotowano zdecydowany wzrost pracodawców należących do grupy nie mającej sprecyzowane plany w zakresie zatrudnienia pracowników tymczasowych (20% odpowiedzi trudno powiedzieć w listopadzie 2010 przy 8% w sierpniu 2010).

Źródło: www.randstad.pl

Nie ma tutaj jeszcze żadnych komentarzy. Możesz być pierwszy :)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *