Przejdź do treści

Skróty klawiszowe do szybkiej pracy w arkuszu kalkulacyjnym

28/05/2016 | Excel Tutoriale

W Excelu istnieje wiele skrótów, kombinacji klawiszy, których wywołanie powoduje takie same akcje, jak kliknięcie w odpowiednią ikonę na wstążce. Znajomość tych skrótów znacznie ułatwia i przyspiesza pracę w Excelu.

Niektóre z poniższych skrótów klawiszowych mają podobne znaczenie w innych programach pakietu Microsoft Office, jak np. Word czy PowerPoint. Poniższa lista skrótów nie jest oczywiście kopmpletna 🙂

 

Wykaz ok. 30 najpopularniejszych i najbardziej przydatnych skrótów

Podzielę je na 2 grupy

(1) Skróty ułatwiające poruszanie się po arkuszu, między arkuszami i skoroszytami

(2) Skróty „funkcyjne”, czyli cała reszta – skróty, które „coś robią”

 

Skróty ułatwiające poruszanie się Excelu

Ctrl + strzałka w górę / na dół / na prawo / na lewo – przechodzimy szybko na początek i koniec kolumny i wiersza z naszymi danymi. Dzięki temu szybko sprawdzisz zakres swoich danych oraz spójność tabeli danych, czy nie ma gdzie pustych wierszy lub kolumn.

Używając skrótu Ctrl + strzałka na dół a potem Ctrl + strzałka na prawo, możesz zobaczyć granice arkusza. Nie musisz przewijać arkusza cały dzień, aby dotrzeć do ostatniego wiersza lub ostatniej kolumny 🙂

Shift + strzałka w dowolną stronę – zaznaczanie komórek w danej kolumnie lub wierszu

Ctrl + Shift + strzałkaw dowolną stronę – szybkie zaznaczanie obszaru danych

Ctrl + page up lub page down – przełączanie się między arkuszami

Ctrl + tabulator – przełączanie się między otwartymi plikami Excela (skoroszytami). Dla porównania skrót ALT + tabulator umożliwia nam przeglądanie otwartych programów w systemie Windows. A jak jest w Mac-ach, to nie wiem, bo nie posiadam takiego sprzętu 😉

Skróty „funkcyjne”

Ctrl + 1 = przejdź do ustawień formatowania komórki. Alternatywnie to okno możesz wywołać klikając prawym przyciskiem myszy na komórkę lub zakres komórek i wybierając „Formatuj komórki:.

Ctrl + L lub Ctrl + T = tworzenie tabeli

Ctrl + A lub Ctrl + shift + spacja = zaznacz wszystko. Jeśli komórka jest aktywna w jakimś obszarze danych, to wpierw zostanie zaznaczony ten zakres. Kliknij ten skrót jeszcze raz, to zaznaczysz większy obszar, np. cały arkusz.

Ctrl + spacja = zaznaczenie bieżącej kolumny (zależne od położenia aktywnej komórki)

Shift + spacja = zaznaczenie bieżącego wiersz (zależne od położenia aktywnej komórki)

 

Alt + jakiś numer kodu znaku ASCII lub Unicode = wklejenie do komórki wybranego znaku

np. jeśli wywołasz skrót ALT + 21, to wkleisz znak paragrafu (§)

Lista kodów znaków ASCII jest tu. Kody znaków Unicode są tutaj.

 

Ctrl + B = pogrubienie czcionki

Ctrl + I = kursywa czcionki

Ctrl + U = podkreślenie czcionki

 

Ctrl + C = kopiuj

Ctrl + X = wytnij

Ctrl + V = wklej

 

Ctrl + F = szukaj

Ctrl + H = zamień tekst na inny

 

Ctrl + N = nowy dokument Excel (nowy skoroszyt)

Ctrl + O = otwórz nowy skoroszyt (nowy plik)

Ctrl + P = drukuj

Ctrl + S = zapisz zmiany

 

Ctrl + Z = cofnij zmianę (kiedy zapiszesz zmiany, to nie zdołasz już cofnąć zmian)

Ctrl + W lub Alt + F4 = wyjście z programu