jezyk C

Wstęp do C# | platforma .NET | część 1

24/10/2012

C# jest językiem programowania opracowanym przez firmę Microsoft. Jego głównym twórcą jest Anders Hejlsberg – inżynier oprogramowania znany z pracy nad Turbo Pascalem. Wszystkim, którzy interesują się informatyką znany jest skrót C. Ci, których pasją jest muzyka znają na pewno symbol #. Łącząc te dwa symbole otrzymujemy C# – jeden z najprężniej rozwijanych obecnie języków […]

CZYTAJ

Obliczanie pierwiastków równania kwadratowego w języku C

22/05/2011

W tym artykule przedstawię matematyczny i programistyczny sposób rozwiązywania równania kwadratowego. Ogólna postać równania kwadratowego to: y = ax² + bx +c gdzie a, b, c to współczynniki równania. Np  y = 2x² + 3x – 1 a musi być różne od zera. By obliczyć pierwiastki równania kwadratowego ( inaczej miejsca zerowe funkcji ) należy […]

CZYTAJ

Wczytywanie liczby całkowitej z pliku w języku C

09/05/2011

W tym artykule pokażę jak w łatwy sposób wczytać liczbę z pliku do programu. W pierwszym kroku należy przygotować plik o dowolnej nazwie i rozszerzeniu txt. U mnie jest to po prostu „plik.txt”, do którego wpisałam całkowitą liczbę 22   Następnie piszemy kod programu: I oczywiście go kompilujemy i uruchamiamy: Jak widać liczba, którą zapisaliśmy […]

CZYTAJ

Jak zachować dane czyli zapisywanie do pliku w języku C

06/05/2011

Dobrym sposobem na archiwizowanie, zapisywanie danych w programowaniu jest zapis do pliku. W tym artykule pokażę jak zrobić zapisywanie do pliku w języku C. Na początku definiuję sobie zmienną PLIK, która przechowuje nazwę tworzonego pliku plik.txt W następnym kroku poprzez FILE *pliczek tworzę wskaźnik na mój plik, czyli coś co będzie trzymać plik Po wczytaniu […]

CZYTAJ

Funkcje oraz operatory matematyczne na przykładzie kalkulatora w języku C

28/04/2011

Gdy piszemy długi lub skomplikowany program warto nasz kod źródłowy zorganizować tak, by był przejrzysty, zrozumiały i łatwy w edytowaniu. W tym celu posługujemy się funkcjami. Funkcja zawiera w sobie określony fragment programu. Dlatego czasem nazywamy ją podprogramem. Głównym powodem korzystania z funkcji jest uniknięcie powtarzającego się kodu w jednym programie. Zamiast tego dany kod […]

CZYTAJ

Język C – pierwiastkowanie i kolejny sposób wywoływania funkcji

28/04/2011

W języku C istnieje stała, wbudowana w język funkcja służąca do pierwiastkowania. Funkcja ta to sqrt(). Sposób użycia i działanie będzie doskonale widoczne na zdjęciach poniżej. Funkcja pierwiastek pokazana poniżej na fotce uprzedzona jest słowem int, ponieważ zwraca pewną wartość, która jest typu całkowitego. Do zwrócenia tej wartości używam funkcji return, dzięki której wartość wyniku […]

CZYTAJ

Budowa pętli while oraz pętli for w języku C

21/04/2011

Pętla while jest to pętla, która wykonuje instrukcje zawarte między nawiasami klamrowymi dopóki warunek jest spełniony. budowa pętli while: while(warunek){ instrukcja; } Pętla for określa jaką wartość początkową będzie miała zmienna, jaką wartość końcową i co będzie się działo z nią w międzyczasie (czy będzie się zwiększać , czy zmniejszać). Jest rozszerzeniem pętli while. budowa: […]

CZYTAJ

Instrukcja if oraz pętla do..while w języku C

13/04/2011

Instrukcja if (jeżeli) w języku C jest instrukcją warunkową budowa instrukcji if: if (warunek1) instrukcja1 else instrukcja2 Jeżeli warunek1 jest spełniony to program wykonuje instrukcje1 i omija instrukcje2. Z kolei jeżeli warunek1 jest nieprawdziwy to omija instrukcje1, a wykonuje instrukcje2. np int a=100; if (a==100) printf(„a jest rowne 100”); else printf(„a nie jest rowne 100”); […]

CZYTAJ

Wczytywanie danych z klawiatury w języku C

07/04/2011

Informacje w języku C można wczytać bezpośrednio z programu, z pliku lub z klawiatury. W tym artykule pokażę sposób wczytywania danych z klawiatury. Wczytywanie z programu przedstawiłam w poprzednich tutorialach. Chodzi o zwyczajne przypisanie do zmiennej jakiejś wartości wewnątrz programu: int wiek = 22; po takiej operacji wystarczy wypisać informację na ekranie poprzez znaną nam […]

CZYTAJ

Poznajmy podstawowe typy zmiennych w języku C

28/03/2011

Zmienne to dane liczbowe lub znakowe, które nasz program będzie wykorzystywał do przetwarzania i obliczeń, jest to pewien obszar w pamięci, który posiada własną nazwę i przechowuje wartość o odpowiednim typie. W języku C wyróżniamy 4 podstawowe typy zmiennych: int  (integer) – typ całkowity, rozmiar 2 lub 4 bajty (np 4, 5, 9, 18, 78, …); […]

CZYTAJ