Przejdź do treści

Transpozycja: przekształcanie wiersza w kolumnę

14/04/2016 | Excel Tutoriale

Może zdarzyć się, że dane, którymi dysponujemy, są przedstawione w układzie, który utrudnia nam pracę – na przykład w układzie poziomym zamiast pionowego lub na odwrót. Aby przekształcić wiersz w kolumnę nie musimy jednak kopiować pojedynczych komórek – możemy wykorzystać w tym celu odpowiednie narzędzie Excela.

Przyjrzyjmy się następującemu przykładowi. Poziomą listę miast w wierszu chcemy zamienić na pionową – w kolumnie.

excel-transpozycja-1

W tym celu zaznaczamy komórki z listą i kopiujemy wybrany zakres przez kliknięcie na klawiaturze CTRL+C.

Następnie wybieramy komórkę początkową dla kolumny, do której chcemy przenieść tekst. Pamiętajmy, że nie może ona należeć do zaznaczonego zakresu ani na niego zachodzić. W zakładce „narzędzia główne” wybieramy niestandardowe ustawienia „wklej” i klikamy w ikonę „transpozycja”.

excel-transpozycja-2

Opcjonalnie, możesz kliknąć w „wklej specjalnie”, w wyniku czego otworzy się nowe okno na warstwie, gdzie możesz wybrać tą samą funkcję.

excel-transpozycja-3

excel-transpozycja-4

Otrzymujemy listę w układzie pionowym, zaczynającą się od oznaczone przez nas pola:

excel-transpozycja-5