Przejdź do treści

Wyznaczanie funkcji trendu na podstawie wykresu danych

27/09/2011 | Excel Tutoriale

W sformułowaniu hipotezy dotyczącej postaci analitycznej funkcji trendu pomocą jest ocena wzrokowa wykresu danych. Wykresy Excela posiadają opcję umożliwiającą dodawanie linii trendu. Dodawany trend może być liniowy bądź nieliniowy. Trend liniowy to graficzna postać omawianej przez nas funkcji regresji zaznaczając opcję wyświetlania równania i R-kwadrat otrzymujemy przy wykresie funkcji postać równania regresji oraz służącą do szybkiej oceny statystykę R-kwadrat.

Na końcu artykułu możesz pobrać plik XLSX z omawianym zadaniem.

1. Analizę danych rozpoczynamy więc od sporządzenia wykresu punktowego. Z karty Wstawianie, z grupy Wykresy wybieramy Wykres punktowy. Zanim tam klikniesz ważne, aby aktywna komórka była w obszarze twoich danych, żeby Excel wiedział, na podstawie których wartości zrobić wykres.

Przy okazji pamiętaj, że jeśli raz klikniesz w wykres, to na wstążce pojawią się 2 nowe pozycje w menu, Projektowanie i Formatowanie, gdzie masz wiele ustawień wykresu.

2. Zaznaczamy serie danych do której chcemy dodać linię trendu. Wystarczy 2 razy kliknąć w którąś kropkę na wykresie 🙂 Następnie klikamy prawym przyciskiem myszy i wybieramy opcję Dodaj linię trendu.

3. Po prawej stronie skoroszytu pojawi się okno z opcjami linii trendu. Domyślnie będzie zaznaczony typ liniowy naszej linii trendu.

Inne rodzaje linii trendu, to: wykładniczy, logarytmiczny, wielomianowy, potęgowy, średnia ruchoma.

W przypadku wielomianu należy określić kolejność wielomianu, a w przypadku  średniej ruchomej należy podać długość okresu.

4. Ustawienia dodatkowe linii trendu

W grupie pól Prognoza są 2 pola: Do przodu i Wstecz. Tam możemy wpisać liczbę jednostek, o które chcemy przedłużyć linię trendu.

Wyświetl równanie na wykresie – to powoduje pojawienie się na wykresie równania trendu

Wyświetl wartości R-kwadrat na wykresie – to wyświetli wartości współczynnika determinacji R2 (nie dotyczy to trendu wyznaczonego na podstawie średniej ruchomej).

Pobierz plik XLSX z omawianym tutaj zadaniem linii trendu