Zmiany w systemie stypendialnym – już od 1 października

28/09/2011Różne Komentarze (0) Wrzuć na FB

Już 1 października w życie wchodzi nowelizacja ustawy o szkolnictwie wyższym. Ogromna liczba studentów może stracić stypendium, na które pracowali przez cały zeszły rok akademicki.

Zmiany prawne w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym dotyczą przede wszystkim systemu stypendialnego. Od początku roku akademickiego 2011/12 znikną popularne stypendium naukowe, artystyczne i za wyniki w sporcie, które zostaną zastąpione stypendium Rektora dla najlepszych studentów. Co więcej, stypendium Rektora będzie mogło pobierać maksymalnie 10% studentów. Aby zostać się stypendystą należy osiągnąć wysoką średnią ocen lub wykazać się osiągnięciami naukowymi, artystycznymi lub sportowymi we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. Szczegółowe regulaminy przyznawania pomocy materialnej określają we własnym zakresie Władze Uczelni w porozumieniu z Radą Studentów.

Zmieniono także proporcje podziału funduszu stypendialnego Uczelni. Dotychczas na stypendia naukowe i socjalne przypadało po 50% środków. Od 1 października tylko 40% kwoty będzie przypadało na stypendia Rektora (za wysokie wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe, sportowe lub artystyczne), a pozostałe 60% przypadnie na stypendia socjalne. Zmiany te mają pomóc w zwiększeniu liczby studentów pobierających stypendia socjalne oraz zwiększeniu ich wysokości. Niestety zmiany uderzą w szczególności w tych, którzy ciężko pracowali w ubiegłym roku akademickim na wysoką średnią.

Martyna, 21 lat: W zeszłym roku udało mi się osiągnąć wysoką średnią. Kosztowało mnie to bardzo dużo pracy, ale przez to nie miałam czasu na nic poza nauką. Teraz okazało się, że mogę nie dostać stypendium, bo nie wiadomo czy starczy środków. Uważam, że zmiany te powinny obowiązywać najwcześniej od przyszłego roku.

Kontrowersje wzbudza fakt, iż zmiany stypendialne wchodzą w życie już 1 października. Ponadto, wszelkie świadczenia student będzie mógł pobierać, po uprzednim złożeniu wniosku – nie otrzymamy już stypendiów „z urzędu”. Niestosowanie zasady vacatio legis, czyli okresu od ogłoszenia aktu normatywnego do wejścia w jego życie, stało się przedmiotem protestów wśród studentów.

Należy jednak mieć nadzieję, iż zmiany w systemie stypendialnym nie wpłyną znacząco na liczbę osób pobierających stypendia, a być może dzięki nim wzrośnie wysokość pomocy materialnej.

Nie ma tutaj jeszcze żadnych komentarzy. Możesz być pierwszy :)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *